Klippens historie

Baggrund

Hidtil har de to missionshuse i Gl. Sole og Kragelund, der har været i brug siden hhv. 1922 og 1916, været gode rammer for kristen forkyndelse og fællesskab i Øster Snede sogn.
Gl. Sole IM besluttede – efter drøftelser i årevis – at nedlægge sit missionshus, da det blev for lille og krævede en gennemgribende renovering. I stedet ønskede man sig et nyt hus med en central placering i Øster Snede.
Efter flere drøftelser i Kragelund IM viste et stort flertal dér interesse for at gå med i et fælles projekt i Øster Snede.
Dermed blev processen sat i gang. Øster Snede IM blev stiftet, og byggeriet af Klippen er nu en realitet. Vi håber, stedet kan være et naturligt samlingspunkt for hele sognet.

Processen – i datoer

2009

18. november 2009
Bestyrelsen for Gl. Sole IM og flertallet af bestyrelsen for Kragelund IM igangsætter en proces mhp. afklaring af muligheder for et nyt fælles missionshus i Øster Snede

2010

20. januar 2010
Informationsaften om overvejelser, planer og tidsrammer for projektet
6. februar 2010
Visionsdag m. oplæg og gruppedrøftelse. Visions- og byggeudvalg nedsættes
31. maj 2010
Præsentationsmøde m. grundige planer fra visions- og byggeudvalg

16. juni 2010
Initiativgruppe dannes mhp. etablering af Øster Snede IM og dets nye hus
2. september 2010
Stiftende generalforsamling i Øster Snede IM – og valg af første bestyrelse med Torben Jensen og Keld Kjærgaard som formandsteam
27. oktober 2010
Orienteringsmøde om indsamling. Efterfølgende iværksættes indsamling
21. december 2010
Købsaftale for byggegrund underskrives.

2011

19. januar 2011
Ekstraordinær generalforsamling, hvor endeligt byggeprojekt godkendes


6. april 2011
Stormøde m. orientering om arbejdet samt oplæg om tjenesteskemaer
15. april 2011
Licitation
9. maj 2011
Første spadestik på byggegrunden

28. oktober 2011
Rejsegilde

2012

16. marts 2012
Generalforsamling afholdes i Klippen

19. maj 2012
Cykelsponsorløb


9. juni 2012
Indvielsesfest

Byggeudvalget

Følgende har haft hovedansvaret for selve byggeriet:

 • Therkel Gamst (formand)
 • Bjarne Henriksen
 • Christen Christensen
 • Henrik Sandberg Jensen (tilknyttet ingeniør)
 • Jens Seerup Nielsen
 • Niels Toft Jørgensen (arkitekt)

Nøgletal

 • Totale omkostninger (undtagen musikinstrumenter mv.) 11.100.000 kr.
 • Indsamlede økonomiske tilsagn 5.700.000 kr.
 • Støtte fra IM’s byggefond 3.000.000 kr.
 • Momsrefusion 1.600.000 kr. (forventet)
 • Frivillige arbejdstimers værdi 625.000 kr. (mindst!)