Klippen i tal og årstal

Her kan du finde lidt oplysninger om Klippens historie – både forhistorien, byggeprocessen og efterfølgende tiltag.
Klippen åbnede i 2012, men der er sket en del både før og efter …

Forhistorie

De to missionshuse i Gl. Sole og Kragelund, der har været i brug siden hhv. 1922 og 1916, har i tidens løb været gode rammer for kristen forkyndelse og fællesskab i Øster Snede sogn.
Men Gl. Sole IM besluttede i 2007 – efter drøftelser i årevis – at de ville nedlægge deres missionshus, da det blev for lille og krævede en gennemgribende renovering. I stedet ønskede man sig et nyt hus med en central placering i Øster Snede.
Den situation førte til flere drøftelser i Kragelund IM. En stor del herfra blev interesserede i at gå med i et fælles projekt i Øster Snede.
Dermed blev processen sat i gang. Øster Snede IM blev stiftet, og Klippen blev bygget. Ønsket har været at være et naturligt samlingspunkt for hele sognet (og omegn) – med de beskrevne visioner (http://klippenim.dk/om-os/visioner/) for øje.

Tilblivelsesprocessen – i datoer

2009

18. november 2009
Bestyrelsen for Gl. Sole IM og flertallet af bestyrelsen for Kragelund IM igangsætter en proces m.h.p. afklaring af muligheder for et nyt fælles missionshus i Øster Snede

2010

20. januar 2010
Informationsaften om overvejelser, planer og tidsrammer for projektet
6. februar 2010
Visionsdag m. oplæg og gruppedrøftelse. Visions- og byggeudvalg nedsættes
31. maj 2010
Præsentationsmøde m. grundige planer fra visions- og byggeudvalg

16. juni 2010
Initiativgruppe dannes m.h.p. etablering af Øster Snede IM og dets nye hus
2. september 2010
Stiftende generalforsamling i Øster Snede IM – og valg af første bestyrelse
27. oktober 2010
Orienteringsmøde om indsamling. Efterfølgende iværksættes indsamling
21. december 2010
Købsaftale for byggegrund underskrives

2011

19. januar 2011
Ekstraordinær generalforsamling, hvor endeligt byggeprojekt godkendes

6. april 2011
Stormøde m. orientering om arbejdet samt oplæg om tjenesteskemaer
15. april 2011
Licitation
9. maj 2011
Første spadestik på byggegrunden
28. oktober 2011
Rejsegilde

2012

19. maj 2012
Cykelsponsorløb til fordel for opførelse af multibane
9. juni 2012
Indvielsesfest

Nøgletal for byggeri

  • Totale omkostninger (uden musikinstrumenter mv.) 11.100.000 kr.
  • Indsamlede økonomiske tilsagn 5.700.000 kr.
  • Støtte fra IM’s byggefond 3.000.000 kr.
  • Momsrefusion 1.600.000 kr. (forventet)
  • Frivillige arbejdstimers værdi 625.000 kr. (mindst!)

Nye tiltag

2012 Stormøder

Helt fra begyndelsen har der hvert år været ca. seks såkaldte stormøder (http://klippenim.dk/voksne/moder/). Her kommer der typisk mellem 200 og 250 mennesker i alle aldre, heraf mange børnefamilier. Der er fællesspisning, bibelfortælling, forkyndelse og aktivitetstilbud.

2013 Lektiecafé

Der kommer typisk omkring 30 elever fra 4.-6. klasse fra Øster Snede Skole for at hygge sig med hinanden og med nogle tilgængelige voksne. (http://klippenim.dk/junior/lektiecafe/)

2017 Café Klippen

Der kommer typisk omkring 20 personer, primært ældre, hver anden tirsdag til et par timers socialt samvær om eftermiddagen. (http://klippenim.dk/voksne/cafe-klippen/)

2018 Lys på multibanen

– sponsoreret af bandereklamer

Tilslutning aktuelt

  • Øster Snede IM’s adresseliste omfatter 260 voksne
  • I børne- junior- og teenklubberne mødes omkring 100 deltagere hver uge
  • Indre Missions Unge (IMU) samler hver uge omkring 50 unge til møder i Klippen (http://klippenim.dk/unge/imu/)
  • Til de møder, der er målrettet voksne (men hvor børn og unge også er velkomne), kommer der typisk omkring 100 mennesker
  • De ovenfor nævnte stormøder samler normalt over 200 personer i alle aldre

Du er mere end velkommen til at være med!